พิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชาสงเคราะห์ โดยดำริพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

    วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชาสงเคราะห์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ บ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 234,225