เข้าร่วมประชุมพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร และพระสิงหคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มปี่ เป็นที่ปรึกษา โดยมี นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,128