เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 52/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 52/2564 การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 52/2564 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 59/2564 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 52/2564 โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานที่ประชุม ผ่านระบบ Web Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,058