เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านระบบ Application Zoom โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,110