ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ปี 2560-2562 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรกิจกรรมก่อสร้างศูนย์อัตชีวประวัติหลวงพ่อแพ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยตรวจตรวจสอบภายในภาค และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในการตรวจติดตามผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2560-2562 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรกิจกรรมก่อสร้างศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ ณ วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,944