เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2565 การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2565 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานที่ประชุมผ่านระบบ Web Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,960