ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี(พอ.สว.) ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวจุไรวรรณ บัวเพ็ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี(พอ.สว.) ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดชีปะขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,818