ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,794