เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งมีนายอนุวัตร์ มีสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กล่าวนำสวดมนต์ก่อนเริ่มการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,798