เข้าสักการะ พระเดชพระคุณพระสิงหคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มปี่ เพื่อรายงานตัว ในการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,321