เข้ารับผ้าไตร

22 กรกฏาคม 2565 นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับผ้าไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  90 พรรษา 12  สิงหาคม 2565  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี มีผู้เข้ารับจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,938