ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีพระครูเกษมธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระมหาปิยะบุตร อธิปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระครูวิวิธธรรมากร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี คณะสงฆ์วัดประโชติการาม นายวิทยา เต่าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระต่าย และคณะกรรมการหมู่บ้านดอนกระต่าย  ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการส่วนกลางและประจำหนกลาง ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วิหารวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  และศูนย์การเรียนรุู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,929