สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดินออกกำลังกาย ทำความสะอาดและเก็บเมล็ดพันธ์ุ ตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)" บริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,002