กิจกรรมอตอบปัญหาธรรมะในเรื่อง "คิหิปฏิบัติ" และการประกวดเรียงความเรื่อง "เพื่อนของฉัน"

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาในเรื่อง "คิหิปฏิบัติ" และการประกวดเรียงความเรื่อง "เพื่อนของฉัน" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จัดโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ พระอุโบสถ (กลางน้ำ) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 แห่ง รวมนักเรียน 125 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,010