เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 นักธรรมชั้นตรี (วันที่ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนางการะเวก วนดิลกรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด  เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 นักธรรมชั้นตรี (วันที่ 3) เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง  ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา 14.30 น.  เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปี 2565 นักธรรมชั้นตรี ณ วัดโบสถ์ พระอารามหลวง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูอิสรธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระสิงหคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มปี่ เป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,893