คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

image รูปภาพ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ วัดพระปรางค์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ วัดโบสถ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ วัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ วัดทอง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ วัดเสาธงทอง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3102