9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564  นางสาวจันทิรา  เคหะนาค  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดปฏิบัติภารกิจ ดังนีี้

เวลา 07.00 น ร่วมพิธีทำบุญและบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เวลา 10.00 น ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสิงห์บุรี “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด “ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) รศ 130 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 234,225