ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมรับรองแบบรายงานสถิติข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมรับรองแบบรายงานสถิติข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา (วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม) โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ (วัดพระนอน) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,900