ลงพื้นที่ตรวจสภาพเจดีย์และบริเวณโดยรอบที่ถูกแนวเขตก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และนายอนุวัตร์ มีสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพเจดีย์และบริเวณโดยรอบที่ถูกแนวเขตก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง และเกิดอุทกภัย ณ วัดเจดีย์หัก ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,908